ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΜΠΕΛΑ ΛΙΒΕΡΗ | T: 26950 25535 | Φ: 26950 25536
ΦΙΛΙΤΑ 19, ΖΑΚΥΝΘΟΣ 29100 | info@ideadesign.gr